top of page
Пошук

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України запрошує на навчання

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України запрошує на навчання і надає можливість здобути вищу освіту та отримати диплом бакалавра та/або магістра державного зразка.

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за спеціальностями (освітніми програмами):

· 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи. Андрагогіка; Християнська педагогіка. Капеланство);

· 016 Спеціальна освіта (за нозологіями);

· 051 Економіка (Управління персоналом та економіка праці);

· 053 Психологія;

· 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності, Управління навчальним закладом; Управління проєктами);

· 076 Підприємництво та торгівля (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність);

· 281 Публічне управління та адміністрування.

Освітній процес в Університеті забезпечують понад 130 викладачів, більш ніж 85% з яких доктори (професори) та кандидати наук (доценти).

Зарахування на навчання відбувається відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» в 2023 році (http://umo.edu.ua/applicants/pravila-pritoma ).

Форма навчання – денна, заочна (дистанційна).

Здобувачі освіти мають можливість: продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі; паралельно навчатися на двох спеціальностях; отримати одночасно диплом європейського зразка; пройти практику та/або навчатися у закладах-партнерах Університету за програмами академічної мобільності за кордоном; покращити знання з іноземної мови (англійська, польська); перехресного вступу; отримати податкову знижку на навчання; навчатися за ваучером; пройти навчання на кафедрі військової підготовки.

Будемо вдячні Вам за сприяння щодо поширення інформації серед учнів, батьків та всіх зацікавлених осіб.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/ Рубрика вступникам: http://umo.edu.ua/applicants

2 перегляди0 коментарів
bottom of page