top of page
emblema-2.3.gif
image_6487327.JPG

Богачик Віта Петрівна

Практичний психолог 

Народилася 15.04.1988 року.

Освіта вища.
У 2010 році закінчила  Тернопільський  національний  педагогічний  університеті ім. В. Гнатюка
за спеціальністю " Соціальна педагогіка. Практична психологія" 

 

Стаж роботи 13 років
Спеціаліст вищої категорії.

 

25174656.jpg

Діагностика - психологічне обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку дітей та учнівської молоді, визначення причин, що ускладнюють їх розиток та навчання.
 
Корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних засобів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи
 
Реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, які перебувають у кризовій ситуації, з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності
 
Профілактика - своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо
 
Прогностика - розробка, апробація і застосування моделей поведінки групи та особистості у у різних умовах, проектування змісту і напрямків індивідуального розвитку дитини та складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку групи, міжгрупових взаємин та освітньої ситуації

 

Основними видами діяльності практичного психолога є:
– просвітницько-пропагандистська робота;
– пропедевтична і профілактична робота;
– психологічне консультування;
– психодіагностика;
– психокорекція та психотерапія;
– соціально-психологічна реабілітація

 

Сфера діяльності в закладі:
1. Участь у нарадах, семінарах, педрадах, педагогічних консиліумах
2.Участь у роботі методичних об'єднань вчителів
3.Відвідування уроків, занять гуртків, факультативів з метою проведення спостережень за поведінкою і діяльністю дітей
4. Групові та індивідуальні заняття для учнів, батьків, педагогів
5. Корекційні заняття з учнями
6. Просвітницька робота з пропаганди психологічних знань
7.Допомога учням, батькам, педагогам
8.У своїй діяльності я керуюся:
9. Конституцією України
10. Декларацією прав людини
11. Конвенцією про права дитини
12.Законами України "Про освіту”
13. Чинним законодавством України
14. Положенням про психологічну службу системи освіти України
15. Етичним кодексом психолога
16. Дотримуюсь педагогічної етики, поважаю гідність дітей
17. Будую свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу
18.Пропагую здоровий спосіб життя, підвищую рівень психологічних знань педагогічних працівників, батьків
19. Зберігаю професійну таємницю, не поширюю відомостей, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню

bottom of page