top of page
emblema-2.3.gif

     Навчально-методична робота у ліцеї  спланована і здійснюється відповідно до  «Положення про організацію навчально-виховного процесу у ПТНЗ», «Положення про методичну роботу ПТНЗ» та плану роботи ліцею.

     Центрами навчально-методичної роботи в ліцеї є педагогічна  рада,  методичній комісії, школи молодого викладача та молодого майстра,  індивідуальна робота кожного педпрацівника.

     Методична діяльність у ДНЗ «Підволочиський  професійний ліцей» спрямована на:

 • якісну реалізацію навчальних планів за стандартами професійної (професійно- технічної) освіти на основі компетентнісного підходу;

 • пошук інтерактивних технологій навчання, їх активного втілення на уроках і під час виробничого навчання, у позаурочний час, у груповій та індивідуальній роботі;

 • використання на уроках професійно-практичної підготовки новітніх виробничих технологій;

 • особистісно-орієнтований підхід у професійному навчанні і вихованні учнів;

 • удосконалення та модернізація навчально-методичного забезпечення, матеріально-технічної бази, піднесення загальнокультурної підготовки педагогів;

 • поліпшення психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності педагогів як умови формування конкурентоздатних робітників на сучасному ринку праці;

 • розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників;

 • удосконалення методики, підвищення ефективності та якості проведення всіх видів навчальних занять;

 • надання дієвої допомоги педагогічним працівникам щодо розвитку їхньої професійної   майстерності, поєднання знань, умінь та навичок сучасного педагога з притаманними йому особистісними рисами;

 • систематичну поінформованість педагогічним працівників, сприяння розвитку самоосвіти.

Основна увага дирекції освітнього закладу зосереджена на таких напрямках методичної роботи педагогічного колективу:

 • оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм роботи;

 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педпрацівників, їх загальної культури;

 • формуванні толерантності як основного компонента професійної культури викладача;

 • допомога з розвитку педагогічної творчості: готовність молодих майстрів та викладачів до самоконтролю, моделювання уроків із проблемним викладом навчального матеріалу, опрацювання вимог до сучасного уроку і їх практична реалізація;

 • сприянню підвищення рівня мотивації до самоосвіти як основного показника професійної компетентності педагога;

 • забезпечення інтеграції навчального процесу, зв’язку теоретичних дисциплін з в/н;

 • підготовка і проведення атестації педагогічних працівників;

 • створення сприятливого, комфортного соціально-психологічного клімату в педколективі.

У ліцеї функціонує чотири методичні комісії:

 • викладачів та майстрів професійно-теоретичної та практичної підготовки;

 • суспільних та природничо-математичних дисциплін;

 • гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та Захисту України;

 • класних керівників, майстрів виробничого навчання та вихователя.

     На засіданнях методичних комісій розглядаються і погоджуються робочі навчальні плани та програми, затверджуються методичні матеріали і рекомендації, аналізуються результати успішності учнів, формуються плани  проведення тижнів професій та предметних тижнів, розробляються заходи з організації конкурсів професійної майстерності.

     Також в ліцеї регулярно проводяться педагогічні читання, семінари з вивчення технічного мінімуму для педпрацівників, взаємовідвідування уроків та виховних заходів викладачами та дирекцією ліцею, функціонують предметні гуртки, проводяться інструктивно-методичні наради

Гуртки при кабінетах

Поради педагогам-початківцям 2020-2021р.

Відкритий урок

Доповідь

bottom of page