top of page
emblema-2.3.gif

      Організація роботи кабінету охорони праці у ДНЗ «Підволочиський професійний ліцей».

Кабінет охорони праці є навчальним та навчально – методичним осередком пропаганди знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності серед учнів та працівників ліцею.

Кабінет охорони праці – це спеціально обладнане приміщення ліцею меблями, зі створеним навчальним середовищем, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням,  що стосуються охорони праці та безпеки життєдіяльності згідно з санітарно-гігієнічними нормами і правилами облаштування.

Основна мета роботи кабінету охорони праці – навчання учнів, слухачів та працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці і позитивного досвіду щодо профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань, сприяння вдосконаленню й інтенсифікації навчально-виховного процесу в ліцеї, підвищенню його рівня.

        Завдання функціонування навчального кабінету охорони праці передбачають:

• навчання учнів з предмету "Охорона праці"  та інших предметів, які передбачають вивчення питань безпеки праці;

• навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та надання відповідної організаційної та методичної допомоги керівникам структурних підрозділів  навчального закладу;

• проведення тематичних занять, лекцій, семінарів та консультацій для учнів,  працівників з питань охорони праці;

• проведення всіх видів інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів, слухачів ПТНЗ;

• навчання учнів з питань охорони праці перед виходом на практику;

• організація пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці шляхом розповсюдження засобів друкованої та наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо, які пропагують позитивний досвід роботи щодо профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань;

• надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам ліцею;

Кабінет  оснащено:

• технічними засобами навчання: ноутбук;

*нормативно- правовими актами з охорони праці;

*стендами з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, надання долікарської допомоги;

• засобами індивідуального захисту;

• навчальними посібниками;

• дидактичними матеріалами;

• фаховими журналами;

• папками з прогромами інструктажів, інструкціями з охорони праці;

• комплектом білетів для іспитів з основ охорони праці.

 

Підготувала інженер з охорони праці Світлана Борзіхіна

     

      В нашому ліцеї, згідно Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників, в січні 2023 року було організовано навчання нормативно-законодавчих актів з питань охорони праці, виробничої санітарії, електробезпеки для всього ліцейного колективу. Навчальні заходи були ініційовані і влаштовані Комісією з перевірки знань у складі в.о. директора Петрушки В.С., інженера з охорони праці Борзіхіної С.І., старшого майстра Трачук Г.М.

       З цієї нагоди інструктори Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України провели тренінг з надання першої долікарської допомоги потерпілому у різних кризових ситуаціях. Також відбувся майстер-клас із пожежної безпеки та цивільного захисту населення, який провів головний інспектор Підволочиського РВ ГУ МНСУ України в Тернопільській області Чорній А. М. Говорили про види небезпечних ситуацій, алгоритм дій при настанні пожежі та коректне поводження з вогнегасниками із подальшим практичним відпрацюванням. Завершальним етапом перевірки став іспит для усіх працівників.

Проведення таких планових перевірок є надзвичайно важливим і обов'язковим, зокрема в освітніх закладах. Адже вони, першочергово, несуть відповідальність за безпечні умови навчання та праці для ліцейних працівників і здобувачів освіти Тому теоретичні знання, практичні навички і правила поведінки в кризових ситуаціях є базовими для колективу нашого закладу.

         

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактів виробничого та побутового травматизму в ліцеї не має.  

Підготувала: Інженер з ОП  Світлана Борзіхіна

          Згідно "Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці" для працівників ліцею було проведено семінар -тренінг з питань пожежної безпеки та надання долікарської допомоги потерпілому при надзвичайній ситуації.
          У січні 2020 року провів семінар старший викладач МНП АРЗСП майор ЦЗ Ярема Є.О.
Працівники ліцею прослухали теоретичну частину занять та відпрацювали практичні прийоми надання першої долікарської допомоги.

image0.jpeg
image1.jpeg
MyCollages-18-.jpg

Дотримання правил охорони праці та безпеки
життєдіяльності -запорука
надійної роботи колективу

     Вирішуючи важливі завдання щодо існуючих проблем у питаннях охорони праці наше суспільство не має права забувати і про формування в кожного громадянина відповідального ставлення до власного життя і здоров'я. Великі можливості для виховання майбутнього покоління у цьому напрямку має наш ліцей.
      Колектив Підволочиського професійного  ліцею в своїй роботі щодо охорони праці керується Законом України "Про охорону праці", "Про дорожній рух", "Про охорону здоров'я", "Про пожежну безпеку".
      Щорічно перед початком навчального року проводиться огляд навчально-матеріальної бази на предмет відповідності вимогам охорони праці, про що складено акт готовності ліцею та акт-дозвіл на проведення занять. В усіх майстернях та кабінетах обладнано кутки охорони праці, розроблено інструкції на всі професії та видів робіт, ведеться журнал реєстрації інструкцій та журнал обліку видачі інструкцій.
      При проведенні виробничого навчання проводяться відповідні інструктажі з кожної теми з реєстрацією в журналах виробничого навчання. Перед виходом на літні та зимові канікули з учнями ліцею проводяться відповідні інструктажі з безпеки життєдіяльності.
      Перед початком виробничої практики як в ліцеї так і на підприємстві, де учні будуть проходити практику проводяться інструктажі з безпеки праці.
      Значне місце у реалізації програм щодо забезпечення безпечних умов навчально-виховного процесу є кабінет охорони праці. Оформлений згідно сучасних вимог засобами ТЗН, він став наочним прикладом уважного ставлення працівників та учнів до вивчення питань охорони праці.
Кабінет охорони праці оснащений: законодавчими актами та державними нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, інструктивними матеріалами, необхідними для проведення навчання, інструктажу учнів та працівників з питань трудового законодавства, безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, електробезпеки, підручниками з охорони праці. Стендами: пожежної безпеки, електробезпеки, першої долікарської допомоги, санітарії та гігієни на виробництві, навчання з питань охорони праці, засоби індивідуального захисту, сигнальні кольори та знаки безпеки.
       Діяльність кабінету охорони праці здійснюється згідно із Законом України "Про охорону праці", іншими чинними законодавчими актами в галузі охорони праці, рішеннями колегії, наказами та розпорядженнями Держнаглядохоронпраці а також Типовим положенням про навчання, інструктаж з питань охорони праці і Положенням про кабінет охорони праці ліцею.
Основними завданнями кабінету охорони праці ліцею є проведення організаційної і методичної роботи щодо навчання учнів та працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці і позитивного досвіду щодо профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань.
       Відповідно до основних завдань Типового положення, кабінетом охорони праці ліцею здійснюється така робота: проводиться навчання, перевірка знань та інструктажу учнів, працівників з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки при виникненні аварій, а також спеціального навчання з питань безпеки праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. Надає відповідні організаційні та методичні допомоги по підрозділах ліцею. Проводиться вступний інструктаж з питань охорони праці з усіма новоприйнятими працівниками та учнями ліцею, організовується навчання для працівників перед перевіркою їх знань з питань охорони    праці.    Робота    кабінету    охорони    праці здійснюється у відповідності з перспективним і поточними планами. Сприяє впровадженню досягнень науки і техніки, в тому числі прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників шляхом вивчення відповідних тем під час навчання працівників, надання допомоги зав. майстернями, викладачам в оформленні та оснащенні кутків охорони праці в кабінетах, виробничих майстернях.


 

Фактів виробничого та побутового травматизму в ліцеї не має.
 
 
Підготувала:
Інженер з ОП                                                                 С.І. Борзіхіна

bottom of page